Një kompani e njohur e sigurimeve nga Austria është përkrahur për të hyrë në tregun e sigurimeve në Kosovë.

Shërbimet e ofruara:

  • Ofrimi i statistikave të detajuara mbi performancën e sektorit të sigurimeve në Kosovë
  • Lehtësimi i hyrjes në treg
  • Marrëdhëniet me qeverinë

CATEGORY:
Project

PERIOD:
2007 – 2008

CLIENT:
WIENER STÄDTISCHE