Një kompani austriake e IT-së është mbështetur në hapjen e degës në Kosovë me qëllim të ofrimit të shërbime të Teknologjisë Informative (TI) në rajonin gjermanofolës.

Shërbimet e ofruara:

  • Hapja e kompanisë
  • Rrjetëzimi me palët e interesit
  • Dizajnimi i projektit
  • Hartimi i projekt propozimit
  • Komunikimi me ofruesit e grantit

CATEGORY:
Project

PERIOD:
May 2009 – February 2012

CLIENT:
MACHER SOLUTIONS