Një kompani bujqësore austriake është përkrahur në zhvillimin e një projekti të përbashkët me një kompani kosovare për prodhimin dhe përpunimin e perimeve për tregun e Austrisë.

Shërbimet e ofruara:

  • Dizajnimi i projektit dhe vlerësimi i fizibilitetit
  • Hartimi i projekt propozimit
  • Komunikimi me ofruesin e grantit
  • Përkrahje përgjatë implementimit të grantit

CATEGORY:
Project

PERIOD:
June 2007 – February 2008

CLIENT:
KOLM-PFLUGER, ETLINGER