PËR NE

ECIKS është kompani e shquar e konsulencës me ekspertizë të jashtëzakonshme vendore dhe ndërkombëtare që përkrah institucionet private dhe publike të shpalosin potencialin e tyre në mënyrë që t’i arrijnë objektivat dhe të rrisin performancën. Për më shumë se 10 vjet kemi sjellë vlerë institucioneve në Vjenë, Belrin, Zyrih, Bern, Tiranë e Prishtinë përmes një ekipi të përkushtuar të profesionistëve të specializuar në konsulencë për menaxhim, strategji biznesi, investimet e huaja direkte, zhvillim të sektorit privat, promovim të investimeve, kërkim dhe analizë, dhe burime njerëzore.

Ekipi  

Kujtim Dobruna
Managing Partner

Hamëz Morina
Managing Partner

Durim Hoxha
Project Manager

Hana Tahiri
Project Officer

Veton Kasapolli
PR Specialist

Ku biznesi vlen

Fokusi jonë është t’i ofrojmë klientëve tonë me shërbimet më inteligjente, inovative dhe më efektive të mundshme, të përkrahura me shkëlqim profeesional dhe nivelin më të lartë të shërbimit për konsumator. 

Qëllimi jonë është të sjellim vlerë për konsumatorët tonë dhe të zgjedhim sfidat e tyre biznesore, duke komninuar njohuritë tona me ekspertizen e pashoq të llojshmërisë së shërbimeve. 

Përvoja e gjatë e ekipit tonë na mundëson të degjojmë klientët tonë dhe të sigurohemi se: 

    • ofrojmë informacion të përzgjedhur dhe cilësor
    • ofrojmë shërbime të kohës, inovative dhe me vlerë të shtuar të përshtatura për nevojat e klientit
    • të jemi në hap me legjislacionin në fuqi, si dhe me rregulloret e kërkesat tjera të duhura, dhe
    • të hapim rrugën drejtë mundësive të reja në treg për klientët tonë. 

Rrjeti

Në mënyrë që t’i shërbejmë më mirë klientëve tonë, ne kemi zhvilluar një rrjet me gjeografi të gjerë dhe shtrirje të shërbimeve krahasuar me konkurrentët tonë. 

Krahas qendrave në Vjenë e Zyrih, ne kemi një sërë partnerë tjerë Gjermani, Mbretëri të Bashkuar, Shtete të Bashkuara të Amerikës si dhe në Evropën Jug-Lindore.