Një kompani austriake nga fusha e riciklimit të mbeturinave është mbështetur në procesin e blerjes dhe operacionalizimit të një deponie mbeturinash në Shqipëri.

Shërbimet e ofruara:

  • Përgatitja e dokumentacionit për licencim
  • Implementimi i procesit të implementimit
  • Marrëdhëniet me publikun

CATEGORY:
Project

PERIOD:
2008 – 2009

CLIENT:
KELAG