Është ndihmuar një kompani zvicerane në investimin për prodhimin e energjisë elektrike nga uji në Kosovë.

Shërbimet e ofruara:

  • Zhvillimi i projektit
  • Strukturimi i projektit
  • Licencimi
  • Shpalosja e projektit para investitorëve tjerë potencialë dhe ofruesve të fondeve dhe kredive

CATEGORY:
Project

PERIOD:
July 2012 – July 2014

CLIENT:
WHITE MARBLE