Ky studim fizibileti është zhvilluar për një investitor të huaj dhe ka vlerësuar realizueshmërinë e investimit për zhvillimin e një resori turistik në rajonin e Vlorës në Shqipëri.

Shërbimet e ofruara:

  • Analiza e mjedisit ligjor, politik dhe ekonomik për investime në pasuri të paluajtshme në zonën bregdetare të Vlorës
  • Due Diligenca ligjore
  • Vlerësimi i realizueshmërisë ekonomike të projektit
  • Përgatitja e një „investment teaser“ dhe parashikimeve financiare

CATEGORY:
Project

PERIOD:
March 2016 – June 2016

CLIENT: NRAS
Natural Resources Trade, Advisory & Services Gmbh