Një kompani gjermane për prodhimin e ashensorëve është përkrahur në realizimin e investimit për hapjen e prodhimit në Kosovë.

Shërbimet e ofruara:

  • Konsulencë për themelim të kompanisë
  • Vlerësim i mundësive për marrjen e granteve
  • Konsulencë për zhvillim të biznesit
  • Qasje në treg
  • Identifikim i partnerëve
  • Marrëdhënie me publikun

CATEGORY:
Project

PERIOD:
2010-2011

CLIENT:
LIFTKOS