Një studim për krijimin e një fondi investiv në Ballkan është realizuar për një bankë austriake.

Shërbimet e ofruara:

  • Analiza e mjedisit ligjor dhe kërkesave ligjore për operimin e fondit në vendet e Ballkanit
  • Analiza e politikës së investimeve
  • Zhvillimi i rekomandimeve për krijimin dhe funksionalizimin e fondit

CATEGORY:
Project

PERIOD:
March 2009 – April 2009

CLIENT:
Kommunalkredit Public Consulting GMBH