Një kompani nga Austria, lidere në fushën e ofrimit të shërbimeve të gjeodezisë, është përkrahur për të hyrë në tregun e Kosovës.

Shërbimet e ofruara:

  • Konsulencë për themelimin të kompanisë
  • Konsulencë për zhvillim të biznesit
  • Qasje në treg

CATEGORY:
Project

PERIOD:
2011

CLIENT:
Angst Vermessungswesen