Një kompani austriake nga sektori i ndërtimit të rrugëve është mbështetur në procesin e blerjes dhe operimit të një gurthyesi në Kosovë.

Shërbimet e ofruara përshijnë:

  • Analiza e tregut
  • Analiza e konkurrencës
  • Identifikimi i partnerëve
  • Përpilimi i strategjive për zhvillimin e tregut
  • Rekrutimi i burimeve njerëzore

CATEGORY:
Project

PERIOD:
2007 – 2009

CLIENT:
STRABAG