Përmes këtij studimi janë analizuar mundësitë e investimeve në sektorin e patundshmërive në Kosovë dhe Shqipëri.

Shërbimet e ofruara:

  • Analiza e zhvillimit ekonomik në të dy vendet, si dhe e gjendjes aktuale të tregjeve të pasurive të paluajtshme
  • Analiza e ofertës dhe kërkesës për hapësira afariste dhe banesore duke u fokusuar në veçanti në koston e ndërtimit dhe çmimet e shitjes
  • Ofrimi i njohurive mbi sundimin e ligjit dhe mbi sfidat rreth mbrojtjes së investimeve
  • Analiza e besueshmërisë dhe profesionalizmit të furnizuesve lokalë dhe zhvilluesve të pasurive të paluajtshme

CATEGORY:
Project

PERIOD:
December 2015 – February 2016

CLIENT:
Bag Trading & Project Consulting Gmbh