Një nga kompanitë kryesore të sigurimeve nga Austria është përkrahur për t’u bërë pjesë e tregut të sigurimeve në Kosovë.

Shërbimet e ofruara:

  • Ofrimi i statistikave të detajuara mbi performancën e sektorit të sigurimeve në Kosovë
  • Identifikimi i partnerëve
  • Lehtësimi i hyrjes në treg
  • Rrjetëzimi me palët e interesit

CATEGORY:
Project

PERIOD:
2007 – 2008

CLIENT:
UNIQA