Një kompani nga Zvicra e specializuar në fushën e ventilimeve është përkrahur në hapjen e një pike prodhuese në Kosovë.

Shërbimet e ofruara:

  • Dizajnimi i projektit
  • Hartimi i projekt propozimit
  • Komunikimi me ofruesit e grantit
  • Rrjetëzimi me palët e interesit

CATEGORY:
Project

PERIOD:
December 2011 – March 2012

CLIENT:
RTH