Një kompani prodhuese austriake është përkrahur në përfitimin e një granti nga Agjencia Austriake për Zhvillim për zhvillimin e një pakete softuerike të sofistikuar për menaxhimin e kasafortave të depozitave.

Shërbimet e ofruara:

  • Dizajnimi i projektit
  • Hartimi i projekt propozimit
  • Komunikimi me ofruesit e grantit
  • Përkrahje përgjatë implementimit të grantit

CATEGORY:
Project

PERIOD:
January 2007 – December 2007

CLIENT:
WERTHEIM, RROTA