Një kompani e njohur austriake nga fusha e tregtisë së automjeteve me shumicë dhe pakicë është mbështetur për të hyrë në tregun e Kosovës dhe ndërtuar rrjetin e shitjes.

Shërbimet e ofruara:

  • Konsulencë për zhvillim të biznesit
  • Marrëdhënie me publikun
  • Përkrahje në marrjen e një licence për lizing

CATEGORY:
Project

PERIOD:
2008 – 2010

CLIENT: PORSCHE