Një kompani e mirënjohur amerikano-gjermane për prodhimin e autopjesëve është përkrahur në vlerësimin e mundësive të investimit në Europën Juglindore.

Shërbimet e ofruara:

  • Strukturimi i projektit
  • Vlerësimi i fizibilitetit të projektit
  • Rrjetëzimi me palët e interesit
  • Prezantimi i projektit
  • Identifikimi i nxitjeve financiare
  • Identifikimi i ambienteve të mundshme të prodhimit

CATEGORY:
Project

PERIOD:
April 2009 – August 2009

CLIENT: TRW