Një kompani austriake nga fusha e ndërtimit dhe operimit të autostradave është përkrahur në vlerësimin e përfshirjes së saj në projektet e operimit dhe mirëmbajtjes së autostradave në Kosovë dhe Shqipëri.

Shërbimet e ofruara:

    • Strukturimi i projektit
    • Vlerësimi i realizueshmërisë së projektit
    • Rrjetëzimi me palët e interesit dhe prezantimi i projektit

CATEGORY:
Project

PERIOD:
December 2006 – November 2007

CLIENT:
ASFINAG