Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte gjetja e një kryeshefi ekzekutiv për një investim austriak në Kosovë në fushën e përpunimit të qelqit.

Shërbimet e ofruara:

  • Identifikimi i kandidatëve
  • Përzgjedhja e kandidatëve
  • Realizimi i intervistave
  • Vlerësimi i kandidatëve

CATEGORY:
Project

PERIOD:
October 2014 – February 2015

CLIENT:
IVENTA D.O.O.