Projekti që është financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim vlerësoi tregun e shërbimeve për ndërmjetësim në punësim në Kosovë dhe rajon.

Shërbimet e ofruara përshijnë:

  • Vlerësimin e shërbimeve private të punësimit në Kosovë (pozicioni i tregut, performanca, ofrimi i shërbimeve, modeli i biznesit)
  • Analiza e ofrimit të shërbimeve të punës në rajon (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Maqedoni, Kroaci dhe Bullgari)
  • Identifikimi i ofruesve të shërbimeve për ndërmjetësim të punës
  • Intervistimi i aktorëve kryesorë të tregut të shërbimeve private të punësimit në Kosovë
  • Përgatitja e një raporti përfundimtar me gjetjet e vlerësimit

CATEGORY:
Project

PERIOD:
September 2014 – December 2014

CLIENT:
Eye – Enhancing Youth Entrepreneurship

DONOR:
Swiss Development Cooperation