Përmes këtij projekti të financuar nga qeveria kanadeze është kryer një studim për investimet kanadeze në Kosovë.

Shërbimet e ofruara:

  • Vlerësim i përgjithshëm i tregut në Kosovë duke përfshirë sektorët kryesorë të industrisë dhe mjedisin aktual të investimeve – aktivitetet, tendencat dhe potencialet e tregut.
  • Ofrimi i statistikave zyrtare të investimeve të drejtpërdrejta kanadeze në vend si dhe një krahasim rangues në nivel botëror
  • Identifikimi i sektorëve në të cilët prezenca kanadeze është e rëndësishme dhe sigurimi i emrave të investitorëve kryesorë kanadezë dhe shumat e investuara

CATEGORY:
Project

PERIOD:
September 2013 – October 2013

CLIENT:
Foreign Affairs and International Trade Canada

DONOR:
Government of Canada