Ky projekt, që është implementuar për 12 muaj në bazë të një kontrate me Odën Ekonomike Zvicerane për Europën Qendrore (SEC), ka promovuar bashkëpunimin ekonomik mes Kosovës dhe Zvicrës dhe ndërkombëtarizimin e ekonomisë së Kosovës.

Shërbimet e ofruara:

  • Identifikim i sektorëve me potencialin më të madh për bashkëpunim mes kompanive kosovare dhe zvicerane
  • Hartimi i memorandumeve informative për projektet nga sektorët e identifikuar
  • Rrjetëzim ndërmjet kompanive zvicerane dhe kosovare
  • Ofrim i shërbimeve përkrahëse për kompanitë zvicërane
  • Organizim i kampanjave promovuese dhe konferencave në Zvicër dhe Kosovë

CATEGORY:
Project

PERIOD:
October 2011 – October 2012

CLIENT:
Chamber of Commerce, Switzerland-Central Europe (SEC)

DONOR:
Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO)