Bazuar në një kontratë me qeverinë e SHBA-së, është trajnuar stafi i Ministrisë së Jashtme të Kosovës për  Investimet e Huaja Direkte.

Shërbimet e ofruara:

  • Organizimi i trajnimit
  • Implementimi i trajnimit mbi çështjet ekonomike dhe IHD-të si dhe fushat specifike të tregtisë
  • Përpilimi i rekomandimve për strukturën organizative në fushat e çështjeve ekonomike, të bashkëpunimit zhvillimor dhe të diplomacisë ekonomike

 

CATEGORY:
Project

PERIOD:
September 2009 – October 2009

CLIENT: (MFI)
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

DONOR:
Kosovo Private Enterprise Program (KPEP),
Usaid-Kosovo Ministry Of Foreign Affairs Support Project