Bazuar në një kontratë me CARE International, janë trajnuar ndërmarrje të vogla dhe të mesme (NVM) nga rajoni lindor i Kosovës.

Shërbimet e ofruara:

  • Organizimi i trajnimit
  • Implementimi i 9 moduleve të trajnimit për ndërmarrësi me 130 NVM
  • Përpilimi i rekomandimeve për implementimin e trajnimeve në të ardhmen

CATEGORY:
Project

PERIOD:
August 2011 – November 2011

CLIENT:
Care International Kosovo

DONOR:
European Union