industritË

Tregti

Me shërbimet tona të konsulencës në fushën e tregtisë, ne u ofrojmë klientëve tanë zgjidhje efektive dhe efikase në import dhe eksport. Për kompanitë e interesuara për të importuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor ose për të depërtuar në këto tregje, ne ofrojmë udhëzime dhe përkrahje direkte, duke siguruar që ata të marrin informacionin e duhur dhe të identifikojnë partnerët dhe produktet adekuate. Shërbimet tona në këtë fushë përfshijnë:

  • Analizimin e tregut
  • Hartimin e planeve të biznesit dhe studimeve të fizibilitetit
  • Identifikimin e partnerëve
  • Due Diligence
  • Ndihmë në negociata
  • Strukturimin e marrëveshjeve
  • Financimin e projekteve
  • Analizë të konkurrencës
  • Zhvillimin dhe zbatimin e strategjisë së biznesit
  • Përkrahje gjatë procedurave doganore