industritË

Investimi i kapitalit privat

Ne i ndihmojmë kompanitë gjatë gjithë jetëgjatësisë së tyre me një spektër të plotë të shërbimeve të investimeve të kapitalit privat dhe lehtësojmë krijimin e ndërmarrjeve të reja nga kapitali fillestar deri në fazat korporative. Ne ofrojmë një gamë të plotë shërbimesh përgjatë ciklit jetësor të investimeve, duke përfshirë:

  • Identifikimin e kapitalit të sipërmarrjes, kapitalit të rritjes dhe kapitalit të ndërmjetëm
  • Identifikimin e mundësive për investime
  • Inteligjencën e Biznesit
  • Due Dilligence
  • Arritjen e marrëveshjeve
  • Strategjitë investuese