industritË

Minierat

Industria e minierave është shndërruar në një biznes me rritje të shpejtë dhe mjaft fitimprurëse. Vendet e Ballkanit, në veçanti tregjet tona të synuara – Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut – janë të pasura me burime natyrore dhe kanë nevojë për investime të huaja, transfer të dijes, kapital financiar dhe qasje në tregun ndërkombëtar. Ne ndihmojmë kompanitë të aplikojnë për licenca eksploruese ose të zhvillojnë projekte Greenfield në industrinë e minerave përmes proceseve të:

  • Përzgjedhjes së vendit për investim
  • Zhvillimit të aplikacioneve për licenca të eksplorimit
  • Procedurave të tenderimit
  • Financimit të projektit
  • Due diligence
  • Shqyrtimit dhe përzgjedhjes së furnitorëve për pajisje
  • Inteligjencës Biznesore