INDUSTRITË

BPO

Business process outsourcing (BPO) është duke u njohur gjithnjë e më shumë si një strategji e vlefshme për kompanitë që kërkojnë mënyra të reja për të arritur performancë të lartë duke kontrolluar kostot, zvogëluar rrezikun, nxitur bashkëpunimin dhe rritur transparencën. Ne i ndihmojmë kompanitë që dëshirojnë të transferojnë proceset e tyre të biznesit si për shembull prodhimin, qendrat e thirrjeve, administrimin e pagave, kontabilitetin etj. përmes:

  • Analizës së tregut
  • Hartimit të Planit të Biznesit dhe Studimit të Fizibilitetit
  • Identifikimit të partnerëve
  • Due Diligence
  • Ndihmës në negociata
  • Strukturimit të marrëveshjeve
  • Inteligjencës Biznesore
  • M & A
  • Financimit të projektit
  • Shërbimeve After-Care
  • Menaxhimit të Përkohshëm