industritË

Prodhimi

Ne kemi përvojë në  mbështetjen e prodhuesve në sektorin e automobilistikës, përpunimit të metaleve, drurit dhe qelqit dhe i ndihmojmë ata  për të ruajtur përparësinë konkurruese në treg, duke bartur pjesë të proceseve prodhuese në rajonin tonë të synuar (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni Veriore). Ekipi ynë kombinon përvojën me ekspertizën e duhur për të dhënë rezultate të qëndrueshme, duke koordinuar përpjekjet me strategjinë e biznesit, përmirësimin e të ardhurave dhe uljen e kostos. Shërbimet tona përfshijnë:

  • Analizimin e tregut
  • Hartimin e planit të biznesit dhe studimeve të fizibilitetit
  • Zhvillimin e strategjisë së biznesit
  • Përzgjedhjen e lokacionit pe4r investim
  • Identifikimin e partnerëve
  • Due Diligence
  • Diagnostifikimin e biznesit
  • Ndihmën në negociata
  • Strukturimin e marrëveshjeve
  • M&A
  • Financimin e Projektit
  • Digjitalizim
  • Menaxhimin e përkohshëm
  • Shërbime After-Care