industritË

Sektori Publik

Ndikimi i globalizimit, digjitalizimit, robotikës dhe automatizimit janë ndër sfidat e shumta që qeveritë e sotme duhet t’i trajtojnë. Ne mbështesim qeveritë dhe sektorin publik për t’ju përshtatur ndryshimeve dinamike në botë, duke siguruar rezultate më të mira për qytetarët. Konsulentët dhe ekspertët tanë mbështesin qeveritë për të adresuar sfidat e tyre në lidhje me:

  • Qeverisjen ekonomike
  • Zhvillimin ekonomik
  • Zhvillimin e Sektorit Privat
  • Digjitalizimin
  • Brendingun kombëtar
  • Promovimin e investimeve të huaja direkte
  • Punësimin
  • Financat dhe taksat
  • Inteligjencën Biznesore