INDUSTRITË

Bujqësia

Ne kemi përvojë në ofrimin e shërbimeve të konsulencës menaxheriale për ndërmarrjet që janë të interesuara për të investuar në sektorin e bujqësisë në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni Veriore. Në veçanti, ne mbështesim ndërmarrësit që të lidhen drejtpërsëdrejti me blerësit, duke përmirësuar përpjekjet e tyre të marketingut, menaxhimit të klientëve etj. Përveç kësaj, ne mbështesim investitorët në industrinë e perimeve dhe frutave dhe industrinë e përpunimit ushqimor, në identifikimin dhe përzgjedhjen e vendit, identifikimin e partnerëve lokalë, financimin e projektit etj. Shërbimet tona përfshijnë:

  • Analizimin e tregut
  • Hartimin e planit të biznesit dhe studimeve të fizibilitetit
  • Zhvillimin e strategjisë së biznesit
  • Identifikimin e partnerëve
  • Due Diligence
  • Ndihmën në negociata
  • Diagnostifikimin e biznesit
  • Strukturimin e Marrëveshjeve
  • M&A
  • Financimin e Projektit
  • Shërbimet After-Care