Çfarë mund të bëjnë bizneset për ta menaxhuar krizën aktuale?

Kriza e Koronavirusit (COVID-19) mund të ndikojë negativisht në veprimtaritë afariste. Ndërmarrësit duhet të përgatiten për rreziqet që i kanosen bizneseve të tyre. Kjo faqe përshkruan disa nga sfidat me të cilat mund të përballen bizneset dhe ofron këshilla për t’i tejkaluar ato.

Këshilla për biznese

Masa efektive për të menaxhuar biznesin përgjatë krizës së Koronavirusit

Lufta ndaj koronavirusit, Covid-19, tashmë ka arritur në një fazë kritike e cila po sfidon ekonominë globale. Padyshim, pasojat e këtij virusi po prekin çdo industri dhe ndërmarrje …

Lexo më shumë

Check-Lista – Ruajtja e shëndetit dhe mirëqenies  të punonjësve

Në kohën e pandemisë së COVID-19 bizneset duhet të përqëndrohen në planifikimin dhe ndërmarrjen e masave parandaluese. Shëndeti dhe mirëqenia e punonjësve janë të rëndësisë së veçantë …

Lexo më shumë

Këshilla teknike për një HomeOffice të mirëfilltë

Përhapja e shpejtë dhe pasojat e COVID-19 kanë ndikuar që shumë biznese në mbarë botën të kërkojnë nga punëtorët e tyre që të punojnë nga shtëpitë. Për këtë arsye, ne kemi listuar 6 këshilla …

Lexo më shumë

Check-Lista: Çfarë mund të bësh si ndërmarrës për të siguruar ekzistencën e kompanisë

Ndikimi ekonomik i virusit Covid-19 po shkon duke u bërë çdo herë e më i paparashikueshëm. Prognozat radhiten nga ato të këqijat dhe shkojnë deri tek ato më të zymtat …

Lexo më shumë

Mbrojtja e punëtorëve gjatë pandemisë COVID-19

Punëtorët janë pasura kryesore e ndërmarrjes, rrjedhimisht meritojnë mbrojtje adekuate ndaj çdo rreziku që ju kanoset. Në rrethana pandemie të shkaktuar nga COVID-19 …

Lexo më shumë

Optimizimi i proceseve të furnizimit dhe shitjes në funksion të tejkalimit të krizës së Koronavirusit (COVID-19)

Kriza e shkaktuar nga përhapja Koronaviruist (COVID-19) ka goditur në masë të madhe ndërmarrjet private dhe ekonominë e vendit në përgjithësi. Si pasojë e kufizimeve të lëvizjes …

Lexo më shumë

Njësia për Menaxhim të Krizave – Një përgjigje e duhur jo vetëm për tejkalimin e krizës së COVID -19

Ambienti i biznesit jo çdo herë është i parashikueshëm dhe i qetë. Edhe pse në raste të caktuara mund të duket e parëndësishme, ndërtimi i Njësisë për Menaxhim të Krizave (NjMK) …

Lexo më shumë

Kështu mund të ju ndihmojmë!

Digjitalizim

Identifikimi dhe implementimi i veglave të ndryshme digjitale për të siguruar funkcionalitet të plotë të aktiviteteve afariste

Menaxhim i krizës

Hartimi dhe implementimi i skenareve për tejkalim të krizës përfshirë këtu menaxhimin e furnizimit, prodhimit, burimeve njerëzore, klientëve dhe financave

Përkrahje financiare

Identifikimi dhe aplikimi për programe përkrahëse financiare të ofruara nga qeveria apo donatorët

Na kontaktoni të vlerësojmë së bashku nevojat tuaja specifike!