Mbrojtja e punëtorëve gjatë pandemisë COVID-19

 

Punëtorët janë pasura kryesore e ndërmarrjes, rrjedhimisht meritojnë mbrojtje adekuate ndaj çdo rreziku që ju kanoset. Në rrethana pandemie të shkaktuar nga COVID-19, mbrojtja e shëndetit të punëtorëve duhet mbizotërojë qëllimet tjera biznesore. Ndërmarrjet duhet të jenë në gjendje që të hartojnë politika adekuate të mbrojtjes së punëtorëve, që janë të bazuara në udhëzimet e instituticioneve përkatëse shëndetësore. Në vijim disa nga çështjet që duhet trajtuar në politikat e mbrojtjes së punëtorëve:

Menaxhimi

 • Hartoni politika dhe procedura pune, konform udhëzimeve të institucioneve shëndetësore
 • Adaptoni orarin e punës dhe shqyrtoni punën me orar të shkurtuar
 • Aplikoni menaxhim fleksibil dhe qëndroni vigjilent ndaj ndryshimeve në rrethinë

Komunikimi

 • Zgjedhni kanale të reja të komunikimit
 • Identifikoni dhe ndërtoni linja komunikimi me personat përgjegjës në institucione shëndetësore
 • Ofroni punëtorëve dokumente dhe udhëzime të shkruara për mbrojtjen nga pandemia
 • Mbani punëtorët dhe familjet e tyre të informuar për çdo ndryshim të publikuar nga institucionet relevante

Personeli

 • Ofroni mundësi të punës prej shtëpisë së bashku me infrastrukturën e nevojshme
 • Zhvilloni udhëzues të shkurtër dhe të qartë lidhur me punën nga shtëpia
 • Ofroni pajisjet mbrojtëse për punëtorët që kanë kontakt me konsumatorë

Ambienti i Punës

 • Identifikoni dhe reduktoni faktorët e riskut të shpërndarjes së virusit
 • Dezinfektoni të gjitha hapësirat e biznesit, sidomos ato të përbashkëta
 • Inkurajoni mbajtjen e higjienës personale dhe distancën sociale

Institucionet Shëndetësore

 • Krijoni kontakte të qëndrueshme dhe kërkoni udhëzime për situata të ndryshme
 • Së bashku me institucionet shëndetësore hartoni vlerësimin e riskut për ndërmarrjen tuaj, me theks të veçantë tek shëndeti i punëtorëve
 • Në rast eskalimi të gjendjes kërkoni testimin e punëtorëvë dhe karantinimin eventual të tyre

Ju nevojitet ndihmë për hartimin e politikave adekuate për mbrojtjen e punëtorëve?