COVID-19, rekomandimet e ECIKS dhe masat e Qeverisë

 

ECIKS, si një nga kompanitë lidere që mbështet zhvillimin e sektorit privat, ka bërë vlerësimin e masave të ndërmarra nga Qeveria e Kosovës për të luftuar pandeminë e shkaktuar nga virusi korona COVID-19. Reagimi i Qeverisë dhe institucioneve ekonomike është krahasuar me rekomandimet për të lehtësuar gjendjen e sektorit privat, që ECIKS i ka bërë në Dokumentin Pozicionues të publikuar menjëherë pas konfirmimit të rasteve të para të infektimeve në Kosovë.

Në përgjithësi, bilanci i realizimit të rekomandimeve të ECIKS është i pjesshëm. Masat e qeverisë, edhe pse të mirëseardhura dhe të domosdoshme, nuk garantojnë shmangien e një recesioni dhe të një krize sistemike të ekonomisë. Treguesit e parë të kësaj krize flasin tashmë për një ndikim shumë më të madh të saj në ekonominë vendore se sa që kishte kriza financiare e vitit 2008.

ECIKS rekomandon që masat të vazhdojnë të zbatohen si “të menjëhershme, në cak duke u fokusuar tek ndërmarrjet e prekura nga këto vendime – dhe të përkohshme, për aq sa masat kufizuese të jenë në fuqi (Timely, Targeted, Temporary).

ECIKS ka monitoruar gjendjen në vazhdimësi dhe po vlerëson masat mbështetëse që janë marrë deri më tani, ndërsa mund të shqyrtojë dhe propozojë masa shtesë.

Një përmbledhje të masave të rekomanduara nga ECIKS, reagimin e institucioneve ekonomike të vendit, si dhe ndikimin që ato kanë në sektorin privat në krizën e shkaktuar nga pandemia mund ta lexoni përmes shtypjes së butonit të mëposhtëm.

__________________
#COVID19 #QeveriaKosovës #ECIKS