Softueri i ri i automatizimit dhe optimizimit i Glam Radio që rriti shitjet dhe mbajti vendet e punës

Glam Radio nga Prishtina, me një model biznesi që është i ndryshëm nga radiot e tjera në Kosovë dhe rajon (cilësia mbi sasinë në kohën e transmetimit të reklamave) është duke u vendosur vazhdimisht si një radio stacion inovativ, kreativ dhe i besueshëm. Që nga themelimi i tij, fokusi i Glam Radio ishte të ofronte sa më shumë shërbime digjitale për dëgjuesit (audiencën) e tij, duke përfshirë aplikacione për telefonat e tyre inteligjentë.

Ndërsa Glam u bë një radio që njerëzit e duan në Prishtinë, rajon dhe Evropë (kryesisht diasporën e Kosovës), nevoja për të përmirësuar dhe përdorur siç duhet proceset e brendshme, duke përfshirë ndjekjen e kërkesave për reklama dhe historinë e periudhave kur janë transmetuar reklamat.

Duke ditur se çfarë kanë nevojë, por duke mos qenë në gjendje ta përcaktojnë siç duhet, Glam Radio kërkoi ndihmën e Iniciativës për Fuqizimin Digjital (IFD) për një mbështetje me grant për të pasur një softuer automatizimi dhe optimizimi. IFD ofroi mbështetjen e konsulentit të IFD në diagnostikimin, gjë që më pas e bëri më të lehtë personalizimin e softuerit të nevojshëm nga Glam.

Pas zbatimit të softuerit, radio Glam tani është në gjendje të ketë një kuptim më të thellë të nevojave dhe tendencave të klientit (aktuale dhe potenciale), të ketë një parashikim dhe çmim të përmirësuar, të ketë më shumë mundësi shitjesh dhe një përvojë të personalizuar klienti nga fillimi në fund.

Me të dhënat që po mblidhen dhe futen nga baza të ndryshme të dhënash që Glam posedon, tani janë në gjendje të synojnë ata klientë që kanë më shumë nevojë për to me të gjithë informacionin e nevojshëm në një vend. Zgjidhja softuerike e ofruar nga IFD po ndikon gjithashtu në çmimin e reklamave në radio Glam. Përveç rritjes së të ardhurave, Glam ka ruajtur burimin e brendshëm më të çmuar (njerëzit) dhe tani po i shfrytëzon kapacitetet e tyre në mënyrë efikase.

IFD-ja është mekanizëm i financuar nga KIESA, që mbështetë transformimin digjital të bizneseve kosovare. Zbatimi i IFD-së përkrahet nga programi ACCESS, që është i financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC).