Qeveria aprovoi projeksionin buxhetor për 2005

Prishtinë, 24 nëntor 2004 – Në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës, Kryeministri i Bajram Rexhepi njoftoi kabinetin e ministrave në lidhje me takimet më të rëndësishmë prej takimit të fundit të kabinetit qeveritar, njofton Zyra për Informim e Kryeministrit.

Kabineti qeveritar aprovoi me disa ndryshime projeksionin buxhetor duke bërë ngritje të kufirit buxhetor për 3 milionë euro për vitin 2005. Ky projeksion do t’i përcillet Parlamentit të ardhshëm dhe Keshillit Ekonomik Fiskal për aprovim të mëtutjeshëm.

Sot u aprovuan dhe u shqyrtuan konkluzionet e Komitetit Bashkërendues Ndërministror për Administrimin e tokës, të prezentuara nga Ministri i Shërbimeve Publike, Jakup Krasniqi. Poashtu, nga Ministri i Shërbimeve Publike është prezentuar plani I dhe II për evakuimin e banorëve të fshatit Hade.

Në këtë mbledhje janë miratuar edhe dy projektligje: ai për mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projektligji për prokurorinë publike të Kosovës, thuhet në një njoftim të Zyrës për Informim të Kryeministrit.

ECIKS