Pakti i Stabilitetit jep llogari në Tiranë

Me date 17 korrik ne Tirane do te zhvillohet nje takim i perfaqesuesve te zyres se Paktit te Stabilitetit ne Bruksel dhe perfaqesuesve te organizmave shqiptare te cilat jane te perfshira ne projektet e Paktit te Stabilitetit. Ky takim organizohet me iniciativen e Ministrise se Puneve te Jashtme per te diskutuar e ballafaquar projektet e paraqitura nga pala shqiptare dhe donatoret, per t’i dhene nje impuls dhe dinamike te re zbatimit te ketyre projekteve ne kuader te Paktit te Stabilitetit. Ne kete takim do te marrin pjese perfaqesues te donatoreve kryesore si BEI (Banka Evropiane e Investimeve), BERZH (Banka Evropiane per Rindertim e Zhvillim), perfaqesues te Komisionit Evropian, te Bankes Boterore dhe Paktit te Stabilitetit. Nga pala shqiptare do te marrin pjese perfaqesues dhe eksperte te institucioneve te perfshira ne projektet e Paktit te Stabilitetit, si nga Ministria e Ekonomise, Ministria e Transporteve, Ministria e Energjitikes, si dhe Drejtoria e Pergjithshme te Rrugeve. Per here te pare ekspertet shqiptare dhe ata te organizmave nderkombetare do te diskutoje aspektet teknike te implementimit te projekteve te Paktit te Stabilitetit dhe mundesite e reja per t’i cuar ato perpara. Pala shqiptare ka kritikuar vonesat ne zbatimin e projekteve te Paktit te Stabilitetit, qe jane perqendruar kryesisht ne permiresimin e infrastruktures.

ECIKS / KORRIERI