Korridori i mbetur në letra dhe në premtime

Në Takimin e ministrave të jashtëm dhe zyrtarëve të lartë të vendeve që perfshihen në Korridorin 8, mbajtrur në Tiranë, u fol hapur se ndërtimi i këtij korridori është një çështje që ka mbetur më shumë në letra dhe premtime. “Aksi strategjik dhe integrues Durrës-Tiranë-Shkup-Sofje-Varna do t’u shërbejë jo vetëm lidhjeve të qëndrueshme ekonomike rajonale, por do të lehtësojë shkëmbimin e mallrave, kapitaleve, levizjes së lirë të njerëzve, si dhe do të nxisë shkëmbime afatgjata të vlerave kulturore, sociale, akademike, fetare dhe politike”- u tha në takim. Projekti për ndërtimin e Korridorit 8 zë fill nëntë vjet më parë kur në Konferencën e dytë panevropiane të transportit, në Kretë të Greqisë, u miratuan planet e ndërtimit të dhjetë korridoreve të transportit në territorin e kontinetit të vjetër. Vetë korridori 8 lidh detin Adriatik me detin e zi, një aks që kalon në Shqipëri, Maqedoni dhe Bullgari, në aksin Durrës- Tiranë- Shkup- Sofje- Varna. Që nga Konferenca e Kretës janë rregjistruar dhe shumë takime e konferenca rajonale, por në realitet Korridori 8 ecën mjaft ngadalë në konkretizimin e projekteve konkrete. Ky ishte dhe një nga konstatimet e përbashkëta të Takimit të Tiranës, ku morrën pjesë ministrat e jashtëm dhe zyrtarë të lartë të qeverive të Shqipërisë, Maqedonisë, Bullgarisë, Turqisë, Greqisë, si dhe vendit mbikëqyrës të këtij projekti, Italisë. Pjesëmarrësit në tryezë kërkuan më shumë mbështetje nga BE-ja dhe institucionet ndërkombëtare finaciare për fonde në përshpejtimin e ndërtimit të këtij korridori jetik dhe strategjik për rajonin dhe Evropën në tërësi. Korridori, u tha në takim, nuk është thjesht vetëm ndërtimi dhe rikonstruktimi i rrugëve, hekurudhave, aeroporteve dhe aktiviteteve të tjera që lehtësojnë transportin. Ai do t’u shërbejë lidhjeve të qëndrueshme të ekonomisë rajonale, lehtëson shkëmbimin e mallrave, kapitaleve, bizneseve dhe lëvizjen e lirë të njerëzve, nxit shkëmbime të qëndrueshme dhe afatgjata të vlerave kulturore, sociale, akademike, fetare dhe politike. Ministri i Transportit i Shqipërisë, Spartak Poçi, fajëson palën italiane që duhej të ishte treguar më aktive, në implemtimin e projektit të Korridorit 8. “Që nga firmosja në shtator të vitit të kaluar, në Bari të Italisë, të memorandumit të mirëkuptimit nga ministrat e transportit të vendeve që përfshihen në Korridorin 8, problemet që lidhen me finacimet dhe prioritet e këtij korridori pothuajse kanë ngecur”, pohon Poçi. Ndërsa ministri i Jashtëm italian, Franko Fratini, vendi i të cilit nisi në fillim të muajit udhëheqjen e presidencës së BE-së, garantoi vendet që përfshihen në Korridorin 8 për mbështjetje të të gjitha projekteve përbërëse zhvilluese të këtij korridori. “Por do të jenë vetë vendet e rajonit që duhet të japin sinjale të besimit për reformat që kryejnë, për luftën kundër trafiqeve dhe korrupsionit. Ekziston një instrument shumë i rëndësishëm i BEsë për afrimin në të dhe të vendeve të rajonit të Ballkanit marrëveshjet e asocim stabilizmit. Ne kemi nevojë për një rajon ballkanik me standarde evropiane. Kjo pikësëpari arrihet vetëm nëpërmjet reformave konkrete në planin e brendshëm, si dhe nga kooperimi mes këtyre vendeve”, tha shefi i diplomacisë italiane Fratini në takimin e Tiranës. Për ministrin e Jashtëm, Ilir Meta, “përfundimi i korridorit 8 ndikon drejtpërdrejt në stabilitetin politik në rajonin tonë, do ta ndihmojë këtë rajon për t’u integruar më mirë në vetvete dhe njëkohësisht drejt Bashkimit Evropian”. Gjatë takimit të Tiranës u vu në dukje se – të vetëm dhe të palidhur me njëri-tjetrin vendet e rajonit do të shfaqen të vogla dhe të parëndësishme. Të ndërvarur dhe ndërlidhur me njëri-tjetrin, si një bashkësi solide rajonale, ne bëhemi treg i konsiderueshëm dhjetra milionësh dhe një rajon strategjik për shkëmbimet rajonale, evropiane dhe globale. Një nga mekanizmat në funksion të kësaj ideje është ndërtimi i Korridorit 8, si një korridor i zhvillimit dhe integrimit.

Koha Ditore (Arben Muka)