Nisi ndërtimi i sistemit për heqjen e hirit të KEK-ut

KEK-u ka njoftuar se ka nisur implementimi i projektit për largimin e hirit nga blloqe e Termocentralit “Kosova A”. Kompania Dobersek që kishte fituar në tender, do ta kryejë komplet punën brenda këtij viti.

Kostoja totale e projektit është 8.6 milionë euro, nga të cilat 7.6 milionë janë investime vetanake të KEK-ut, ndërsa 1 milion euro janë kontribut nga Banka Botërore. Me implementimin e këtij sistemi do të zvogëlohet emisioni i grimcave të pluhurit deri në 80 për qind. Grimcat e pluhurit qe dalin nga shiritat transportues kanë ndikim të madh në ambient.

Zyrtarë të Korporatës thanë se projektin për largimin e hirit KEK-u e ka marrë me seriozitetin më të madh për shkak të rëndësisë që e ka për ambientin. “Korporata do t’ju jap përkrahjen e plotë. Të njëjtën kohë presim nga ju që të kryeni punën me sukses të plotë dhe në afatin e parapare”, u theksua.

Kompania Dobersek e specializuar në kryerjen e punëve të tilla është zotuar të kryejë punën siç parashihet me kontratë. Në bazë të projektit përfundimisht do të eliminohet bartja e hirit me shirita deri në Kodër të hirit, duke u zëvendësuar me bartje hidraulike prej bunkerëve të termocentralit “Kosovas A” drejt minierës së zbrazur të Mirashit.

Eliminimi i shiritave transportues për bartje të hirit përveç që largon problemin e hirit fluturues në ambient gjithashtu mundëson edhe kompletimin e rehabilitimit të Kodrës së Hirit konform dizajnit të projektuar. Termocentrali “Kosova B” ka kohë që e ka të instaluar këtë sistem.

Ky projekt edhe njëherë fuqishëm potencon përkushtimin e Korporatës drejt eliminimit të ndikimeve negative në ambient nga operimi i KEK-ut.

Kostoja totale e këtyre projekteve shkon në mbi 20 milionë euro, me burime të financimit nga vetë KEK-u si dhe donacione nga Banka Botërore dhe Qeveria holandeze.

Projektet e mëdha ambientale në KEK kishin nisur në pjesën e fundit të vitit 2009 me pastrimin dhe rehabilitimin e Kodrës së Hirit pranë TC “Kosova A”, pastrimin e 18 mijë tonelatave të mbetjeve të rrezikshme kimike nga fabrika e mëhershme e KEK-ut për ndarje kimike, mbjellja e fidanëve në katër deponi të djerrinës, përkatësisht në deponinë.

Telegrafi