Miratohet linja e tensionit Shqiperi-Mali i Zi

Tirane, 21 qershor 2004 – Keshilli i Ministrave miratoi Memorandumin e Mirekuptimit me Qeverine e Malit te Zi, per ndertimin dhe shfrytezimin e linjes se tensionit te larte 400 kV, ndermjet dy vendeve. Linja e tensionit te larte 400 kV Elbasan-Podgorice, perfshire edhe nenstacionin elektrik 400/220 kV te Tiranes, eshte identifikuar si projekt i shkalles se larte te prioritetit per zhvillimin e infrastruktures energjitike, si ne nivel lokal, ashtu dhe ne ate rajonal. Ky projekt i jep sistemit tone energjitik akses te plote ne sistemet elektroenergjitike rajonale dhe europiane dhe se bashku me Qendren e Re Dispecer, heq te gjitha pengesat per zhvillimin dhe integrimin e tij. Ne kuader te protokollit te bashkepunimit ekonomik e financiar te vitit 2002, qeveria italiane nepermjet Kooperacionit Italian eshte angazhuar ne financimin e Linjes 400 kV Elbasan-Tirane, perfshire edhe nenstacionin elektrik 400/200 kV te Tiranes, me vlere 30 milion euro. Pala gjermane nepermjet KfW, BERZH dhe BEI kane paraqitur interes per financimin e projektit ne pjesen Tirane-kufi Podgorice.

ECIKS / Korrieri