MEM bën publike kompanitë e interesuara për Kosova C

Prishtinë, 5 dhjetor 2006 – Komitetit Drejtues i Projektit (KDP), udhëhequr nga Ministria për Energji dhe Miniera, përfundoj dje sesionin e saj të 7 duke bërë të ditur pranimin e materialeve që përmbajnë kredencialet e kompanive më të mëdha ndërkombëtare për konsiderim në lidhje me zhvillimin e burimeve të energjisë në Kosovë.

Duke folur në përfundim të takimit të KDP, Ministri i Energjisë dhe Minierave, Et’hem Çeku theksoi se, “rezultati i këtij takimi të sotshëm paraqet një të arritur shumë të madhe për Projektin në të cilin në mënyrë shumë publike identifikohen ato kompani individuale si edhe konzorciumet e reja të sapoformuara që i vlerësojnë mundësitë e mëdha të ofruara nga vendi ynë. Në këtë ditë unë dëshiroj të i rikujtoj qytetarët e Kosovës se mundësitë e Kosovës janë në rritje e sipër, dhe se sektori i energjisë është qelës i zgjidhjeve të sfidave ekonomike në shoqëri”.

Në takimin e KDP drejtuar nga Ministri Çeku, janë pranuar pako me kredencialet e këtyre kompanive individuale dhe konzorciumeve:

Consortium: CEZ/AES corporation – Republika Çeke/SHBA
KazTransGaz – Kazakistan
RWE Power AG – Gjermani
Consortium: EnBW/WGI – Gjermani/SHBA
EDISON S.p.A – Itali
EVN – Austri
United Resources AG – Zvicër
BOT – Poloni
EN+ – Britani e Madhe
Consortium: Enel/Sencap – Itali/Greqi

Kredencialet e kompanive janë parashtruar si përgjigje ndaj Kërkesës për Shprehjen e Interesit (KSHI) e publikuar me herët gjatë këtij viti nga MEM, e cili ka ofruar një periudhë tre muaj e gjysmë për investitorët e mundshëm në përgatitjen e materialeve të tyre.

Një listë e shkurtë e investitorëve të para-kualifikuar pritet që të përgatitet kah fundi i çerekut të parë në vitin 2007.

Dhe pas së cilës kohë, KPD do të nxjerr Kërkesën për Propozim duke i ftuar investitorët e para-kualifikuar të marrin pjesë në tenderin garues për projekt. Komponentët e këtij projekti përfshijnë ndërtimin e termocentralit të ri, hapjen e minierës së re të linjitit dhe rehabilitimi i njësive të zgjedhura të termocentralit ekzistues A.

ECIKS