Kosova, korridor tranzit Maqedoni – Mal i Zi

PRISHTINË, 11 DHJETOR 2003 – Drejtoritë e doganave të Maqedonisë, Malit të Zi dhe UNMIK-ut kanë arritur marrëveshje që prej 1 janarit 2004 të fillojë së funksionuari i ashtuquajturi korridori tranzit i Kosovës.

Sipas marrëveshjes, parashihet që tregtia në mes të Malit të Zi dhe Maqedonisë të kalojë përmes Kosovës, por vetëm dy ditë në javë, të hënën dhe të enjten.

Ky proces do të zgjasë deri sa në Kosovë të miratohet ligji për doganat.

ECIKS / Balkanweb