Frankfurt: konferencë për investime në Kosovë

FRANKFURT, 22 SHTATOR 2003 – Të shtunën në Frankfurt të Gjermanisë është mbajtur Konferenca për Investime në Kosovë (KACI), e organizuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jorezidente.

Qëllimi i konferencës ka qenë që investitorëve potencial gjermanë dhe të diasporës kosovare t’i jepet një pasqyrë e mundësive për investime në Kosovë, përfshirë këtu informatat për procesin e privatizimit, bazën ligjore, etj.

Paraqitjet e tyre në konferencë i kanë mbajtur përfaqësuesit e AKM-së, Qeverisë së Kosovës, Odës Ekonomike të Kosovës, UNMIK-ut si dhe përfaqësuesi kosovar në Paktin e Stabilitetit.

Megjithë qëllimin dhe nevojën e qartë që paraqitjet e tilla të mundësive të investimit në Kosovë të tërheqin sa më shumë investitorë të huaj, mirret vesh se shumica dërrmuese e pjesëmarrësve në konferencë, mbi 90 për qind, ishin ndërmarrës kosovarë që jetojnë dhe punojnë në Gjermani.

ECIKS