Fillon fushata: "Paguaj tatimet"

PRISHTINË, 1 TETOR 2003 – OJQ-ja “FORUM” nga Prishtina në bashkëpunim me Administratën Tatimore, dhe me ndihmën e DFID-së, gjatë muajit tetor fillon fushatën për vetëdijësimi dhe informimin e qytetarve për pagesën e tatimeve, si pjesëmarrës të drejtpërdrejt në zhvillimin e institucioneve të Kosovës.

Qëllimi i projektit është fillimi i një fushate të gjërë vetëdijësimi që do të përqendrohet në nevojat e Kosovës për sigurimin e të ardhurave për pagimin e shërbimeve esenciale publike dhe për nevojat e ndërtimit.

ECIKS / RTK