"Eurobursa" kërkon të regjistrohet në gjykatë

TIRANË, 27 SHTATOR 2003 – Ende pa filluar pune e vetmja burse e licensuar per shitjen dhe blerjen e aksioneve (Bursa e Tiranes), ne Gjykaten e Faktit te Tiranes nuk kane vonuar te aplikojne per regjistrim edhe dy sybjekte si bursa (sh.a.).

Njera prej keytre kerkon te regjistrohet ne rregjistrin tregtar si Eurobursa sh.a. Natyra kurioze e shqiptareve sidomos prirjet e tyre ndaj te rejave nuk kane vonuar te synojne tregun me te nderlikuar financiar, ende te papraktikuar ne Shqiperi. Mirepo, deri tani sipas te njejtave burimeve te gjykates asnjera prej subjekteve nuk ka arritur te regjitrohet.

Qe te mund te legalizohen ato duhet te aplikojne pas regjistrimit ne gjykate per leje per ushtrim aktiviteti ne Komisionin e Letrave me Vlere. Burime nga KLV njoftojne se, deri tani nuk ka asnje kerkese per t’u licensuar si burse.

ECIKS / Korrieri