Energjia: një milion Dollarë invetime në Shkodër

SHKODËR, 27 SHTATOR 2003 – Zona industriale e Shkodres me ne fund do te lidhet me linjen 20 kilovatëshe (kW), e cila do te siguroje furnizimin pa nderprerje me energji. Projekti i pergjithshem ka vleren 1 milion dollare, nderkohe qe KESH do te pergjigjet vetem per kabllin, qe ka vleren 10,8 milion leke, ndersa pjesa tjeter do te financohet nga komuniteti i biznesit.

Para dy ditesh, kane filluar punimet per shtrirjen e kabllit nentokesor, i cili do te jete 4,5 km i gjate. Gjithashtu ne projekt parashikohet ndertimi i 28 kabinave me vlere 20 mije dollare secila. Brenda dates 10 Tetor parashikohet perfundimi i te gjitha punimeve .Ky projekt eshte bere ne baze te nje studimi ku duhet te bashkepunoje KESH-i dhe biznesi.

ECIKS / Korrieri