Diskutohet rregullorja për pengimin e shpërlarjes së parave

Prishtinë, 20 maj 2004 – Instituti Kosovar për të Drejtën e Organizatave Joqeveritare mbajti një tubim me disa nga udhëheqësit e organizatave joqeveritare dhe përfaqësues të subjekteve të tjera të ndryshme ku u diskutua përpilimi dhe aprovimi i Rregullores së re për pengim të shpërlarjes së parave.

Sipas kësaj regulloreje, Organiztat Joqeveritare dhe partitë politike nuk do të mund të pranojnë kontribute në para që tejkalojnë shumën 1 mijë euro nga një burim brenda një dite.

ECIKS / RTK