Tregtia e lirë me BE: gati lista e produkteve bujqësore

TIRANË, 27 GUSHT 2003 – Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit ka pergatitur listen e produkteve bujqesore qe do te mbrohen nga hapja e tregje me Bashkimin Europian. Ministria e Integrimit dhe ajo e Ekonomise do te negociojne gjate muajit shtator me Bashkimin Europian per heqjen e tarifave doganore ne te ardhmen per disa produkte bujqesore dhe industriale. Ministria e Bujqeise ka bere gati nje liste prej 41 artikujsh qe do te mbrohen dhe nje liste tjeter me vogel, prej se ciles lejohet eksporti i mallrave pa koncensione ndermjet Shqiperise dhe BE, tha per “Korrieri” ze/ministria e Bujqesise dhe Ushqimit, Vjollca Ibro. Produke te tilla, si peshku, mishi i fresket dhe prodhimet e tij, mjalti, vera, vezet, birra, ujrat, disa perime dhe zarzavate nuk do te lejohen te tregtohen me tarifa zero. Per shembul mbrojtje eshte kerkuar per produktet e peshkut, te cilet jane ne zhvillim dhe nevojitet nje kohe per t’u bere te afta te perballojne konkurencen me prodhimet nga vendet e tjera. Mbajtja e taksave doganore per troften, edhe per nje periudhe kalimtare do te mundesoje zgjerimin e sektorit, rritjen e kapaciteteve te ekonomive dhe si rezultat uljen e kostove te administrimit te tyre, si dhe mundesine e prodhimit te ketyre lloj ushqimesh edhe ne Shqiperi. Futja e ketij produkti (kryesisht nga Greqia qe eshte prodhuesi kryesor boteror) do te bllokoje iniciativat e para ne Shqiperi ne kete drejtim. Sot ky aktivitet me veshtiresi po can ne tregun vendas pasi konkurenca nga Greqia eshte shume e forte per arsyen se kostoja e prodhimit ne Greqi eshte aktualisht me e ulet. Ne kete aktivitet shkalla e mekanizimit eshte shume e larte, kurse ne Shqiperi duke qene tentativat e para, krahu i punes eshte akoma nje komponent i rendesishem. Shkak jane investimet e medha qe kerkohen per kete lloj teknologjie dhe qe prodhuesit shqiptar akoma nuk e disponojne. Po keshtu qumeshti si dhe nenproduktet e tij jane trajtuar produkte sensitive pasi vendi yne ka kushte klimatike tokesore te favorshme per zhvillimin e blegtorise. Gjithashtu prodhimi i vezeve gjate viteve te fundit eshte rritur dukshem. Eshte prodhuar mesatarisht 12.7 kg per fryme veze nga 8 kg qe kane qene ne vitin 1998. Po keshtu jane edhe nje sere artikujsh te tjere qe plotesojne nje liste prej 41 produktesh qe do te mbrohen nga konkurenca e BE dhe qe do te negociohet per eksportin e tyre me tarifa zero.

ECIKS / Korrieri