Tre anëtarët vendorë kërkojnë takimin e bordit të AKM

Prishtinë, 12 maj 2004 – Tre anëtarët vendorë të Bordit të AKM-së, ministrat Ali Jakupi dhe Ali Sadriu, së bashku me kryesindikalistin Bahri Shabani, i kanë kërkuar shefit të Shtyllës IV-të të UNMIK-ut, Nikolaus Lambsdorf, që të thërras gjatë kësaj jave takimin e Bordit në të cilin rekomandojnë të mirren vendime lidhur me vazhdimin e procesit të privatizimit.

ECIKS / RTK