Takohen afaristët kosovarë dhe ata të IRJM-së

SHKUP, 24 DHJETOR 2003 – Me qëllim të nxitjes së bashkëpunimit ekomomik në mes të Kosovës dhe Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, në dhomën ekonomike të këtij vendi në Shkup u raealizua dje një takim i afaristëve kosovarë dhe atyre nga Maqedonia.

Gjatë këtij takimi u nënshkrua marrëveshja mes ndërmarrjes “Ohrid” nga Maqedonia dhe ndërmarrjes private kosovare “Emona” për themelimin e shoqërisë me investim të përbashkët.

ECIKS / RTK